fbpx
U skladu s odredbama članka 13. Europske opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 od 27. travnja 2016. i članka 5. Zakona o zaštiti podataka. 15/1999, od 13. prosinca, Zaštita osobnih podataka (“LOPD”) obavještava korisnika da će osobni podaci koje dostavite popunjavanjem ovog elektroničkog obrasca biti uključeni u Registar odgovornosti za postupanje s dobavljačima SL ( “Beimar”). Prikupljanje takvih podataka bit će u skladu s vašim zahtjevom za informacijama. Vaši podaci neće biti preneseni ili priopćeni drugim osobama.

Izričitim prihvaćanjem ove pravne obavijesti, potvrđujete da ste vlasnik podataka koje ste nam dali i da su istiniti, točni i aktualni, što izuzima Beimar od odgovornosti u slučaju nepostojanja istinitosti ili točnosti informacija. Isto tako ne i napomena s vaše strane kako bismo nastavili s ažuriranjem takvih podataka.

Budući da su podaci traženi u odjeljcima označenim zvjezdicom nužni za obradu vašeg zahtjeva, izostavljanje bilo kojeg od njih spriječit će slanje ovog obrasca.

U skladu s odredbama članka 15. i sljedećih odredbi Europske opće uredbe o zaštiti podataka iz 2016./679 od 27. travnja 2016., članak 15. i sljedeće LOPD-a i u uvjetima predviđenim u RD-u od 21. prosinca, kojim se odobrava Uredba o razvoju LOPD (“RLOPD”), u bilo koje vrijeme može ostvariti prava pristupa, ispravljanja, protivljenja, brisanja, prenosivosti, ograničenja obrade i ne podliježe pojedinačnim automatskim odlukama putem komunikacije na sljedeću adresu e-pošte: “attclientes @ beimarsuppliers. com “, ili na poštansku adresu: Ricamonde 21 36700 -Tui (Pontevedra).

Beimar se obvezuje tretirati vaše osobne podatke na apsolutno povjerljiv način, a ne ih prenijeti trećim osobama i koristiti ih samo u gore navedene svrhe.                                                                                   Osim toga, Beimar vas obavještava da smo proveli potrebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se zajamčila sigurnost vaših osobnih podataka i kako bi se izbjeglo mijenjanje, gubitak i obrada i / ili neovlašteni pristup njima, uzimajući u obzir stanje tehnologije, priroda pohranjenih podataka i rizici kojima su izloženi, koji proizlaze iz ljudskog djelovanja ili fizičkog i prirodnog djelovanja.

¿Necesitas ayuda?